• Діяльність вашої компанії є успішною та ви маєте певний надлишок коштів?
 • Ритм ведення вашого бізнесу не дозволяє вам розміщувати кошти на тривалий термін?
 • Ви бажаєте, щоб кошти вашої компанії були не тільки в безпеці, а й приносили стабільний прибуток, навіть у короткостроковій перспективі?
 • Ви вимагаєте від Банка не тільки процентів, а й індивідуальний підхід щодо строків розміщення?

 

УПБ пропонує  зручний та вигідний депозитний продукт – "Депозитна лiнiя "Гнучка»", яка дозволяє розмістити необмежену кількість строкових вкладів на одному депозитному рахунку.

Ви здійснюєте перерахування грошових коштів (траншів) на депозитний рахунок: кожне - на фіксований строк за ставкою, яка встановлена для даного строку розміщення траншу на вклад «Депозитна лінія «Гнучка».

Таким чином, в рамках одного депозитного договору Ви можете диференціювати загальну суму розміщених коштів за строками їх розміщення та ставками, досягаючи при цьому оптимального співвідношення між прибутковістю та можливістю оперативного використання грошових коштів, а також позбавляючи себе від необхідності кожного разу, при розміщенні коштів, відкривати нові депозитні рахунки.


Термін (днів) Ставка (гривні)
3-7 25%
8-10 25%
11-14 25%
15-21 23%
22-29 23%

Переваги для Вас:

 • Економія часу пов'язана з оформленням депозиту – один раз готується пакет документів, укладається з банком договір про строковий банківський вклад «Депозитна лінія «Гнучка»», і надалі, кошти зараховуються без підписання додатковий документів.
 • Можливість спрогнозувати свої відсотки на найближчий місяць та розмістити різні суми, спланувавши свої обов'язкові платежі в рамках поточної діяльності до завершення строків розміщення коштів.
 • Можливість одержати дохід навіть на невеликих сумах, розміщуючи їх на найкоротші строки
 • Можливість у вільному режимі поповнювати депозитний рахунок і проводити дострокове зняття.
 • Відсутність обмежень щодо мінімального та максимального розміру поповнення депозитно

Депозитна лінія «Гнучка» це прозора схема документообігу:

 • Оптимальний документообіг при укладанні договору про строковий банківський вклад «Депозитна лінія «Гнучка»».
 • Одноразове укладення депозитного договору терміном на 1 рік, відсутність протягом року необхідності укладення нових договорів або додаткових угод при кожному наступному розміщенні трашів на строк від 3 до 29 днів;
 • Кошти розміщуються на депозитному рахунку шляхом перерахування окремих траншів (транш – кожне окреме зарахування коштів на депозитний рахунок), зарахування яких не вимагає додаткової процедури повідомлення державної податкової інспекції, тому що всі транші враховуються на єдиному депозитному рахунку.
 • Після закінчення строку розміщення траншу ви отримуєте суму траншу та відсотки на ваш поточний рахунок.

Ми розуміємо, що:

 • Вам необхідні індивідуальні умови обслуговування в рамках строкового банківського вкладу «Депозитна лінія «Гнучка»».
 • Співробітництво з банком має бути взаємовигідним.

Найменування параметру
вкладу «Депозитна лінія»
Значення
Суб’єкт залучення депозиту Юридична особа – резидент, та фізична особа – підприємець
Строк на який укладається
Депозитний договір
1 рік
Строк залучення коштів на депозит в рамках укладеного
Депозитного договору
3-29 днів
Валюта депозиту гривня
Обмеження суми депозиту Мінімальний залишок на депозитному рахунку – 1,00 гривня. Максимальна сума депозиту необмежена
Процентна ставка Оприлюднюється Банком на офіційному сайті Банку за адресою: http://upb.ua/
Поповнення депозиту Дозволяється в необмеженій кількості поповнень. Мінімальна сума поповнення – без обмежень. Максимальна сума поповнення – без обмежень.
Обов'язкова умова при поповненні Депозиту Поповнення суми Депозиту здійснюється шляхом розміщення на Депозитному рахунку окремих траншів з обов’язковим призначенням платежу у платіжному документі наступного змісту: «# «цифра»; Перерахування коштів на депозитний вклад згідно з договором №___ від_____, без ПДВ», де «цифра» - строк у днях, на який розміщується транш.
Спосіб нарахування процентів Нарахування процентів здійснюється щомісячно, в останній банківський день місяця та в день повернення Депозиту (траншу), з розрахунку фактичної кількості днів у місяці та у році. Розрахунок процентів за Депозитом (траншем) здійснюється за період розміщення грошових коштів, починаючи з дня, наступного за днем їх надходження на Депозитний рахунок до дня, який передує даті закінчення строку розміщення кожного окремого Депозиту (траншу) (тобто не враховуються день зарахування коштів на Депозитний рахунок та день закінчення строку розміщення кожного окремого Депозиту (траншу)), виходячи з процентної ставки встановленої у відповідності до строку розміщення кожного окремого Депозиту (траншу).
Спосіб виплати процентів Проценти за Депозитом виплачуються Клієнту разом з поверненням Депозиту (траншу).
Дострокове зняття Депозиту Витребування Клієнтом окремого Депозиту (траншу) до закінчення строку його розміщення здійснюється за згодою Банку та за умови направлення Клієнтом листа з вимогою про дострокове повернення траншу не пізніше ніж за 3 (три) банківські дні. У випадку дострокового повернення Банком Клієнту окремого Депозиту (траншу) проценти сплачуються за зниженою процентною ставкою із розрахунку 0,5% (Нуль цілих п’ять десятих процента) річних за весь період фактичного розміщення Депозиту (траншу) на Депозитному рахунку.