Структура власності Банку (17.03.2015)

 

Інформація про власників істотної участі в Банку (01.01.2015)

 

Структура власності Банку (01.01.2015)

 

Річна фінансова звітність емітента за 2013 р. разом з аудиторським висновком

 

Проспект емісії

 

Особлива інформація емітента

 

01.09.2015

 

11.08.2015

 

23.06.2015

 

15.06.2015

 

05.06.2015

 

03.06.2015

 

02.06.2015

 

26.05.2015

 

 

18.04.2014

 

08.01.2014

 

30.12.2013

 

04.01.2013

 

10.08.2011

 

30.06.2011

 

09.06.2011

 

27.04.2011

 
 

10.03.2011

 

Річні звіти емітента цінних паперів

 

 

за 2013 рік 

 
 

за 2011 рік

 

за 2010 рік

 

за 2009 рік

 

за 2008 рік

 

за 2007 рік

 

Квартальні звіти ПАТ "УПБ"

 

За вимогами Рішення №2826 від 03.12.2013р. НКЦПФР/ Рішення №981 від 22.06.2010р. ДКЦПФР 

 

 
 
 

за 3 кв. 2014 р.

 

за 2 кв. 2014 р.

 

за 1 кв. 2014 р

 

за 3 кв. 2013 рік

 

за 2 кв. 2013 рік

 

за 1 кв. 2013 рік

 

за 3 кв. 2012 рік