Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси
22.05.2019

 

Результати інвентаризації майна

та формування ліквідаційної маси_

 

          Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 215  від 22 лютого 2016р, № 5148  від 23 листопада 2017р та № 2051 від 23 липня 2018 року  затверджено  ліквідаційну масу ПАТ УПБ  станом на 01 грудня 2015 року з урахуванням змін станом на 01 червня 2018 року відповідно:

  • Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   1 423 334 220,90  грн.;                                                                                                                                                                                                                                                
  • Оціночна вартість –  187 573 906,89 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді кредитів, що надані юридичним і фізичним особам, дебіторської заборгованості, основних засобів, майнових прав на рухоме і нерухоме майно, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіти про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «УПБ», складеного ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів  № 3480 від 24.10.2002р.) і ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №506/18 від 15.06.2018р.).  

У зв’язку з виявленням майна,що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «УПБ» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01 грудня 2015 р. з урахуванням змін на 01 грудня 2018р. (щодо кредитів, що надані юридичним і фізичним особам, дебіторської заборгованості, основних засобів, майнових прав на рухоме і нерухоме майно)(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 583 від 18 березня 2019р.).

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01 грудня 2015 р. з урахуванням змін на 01 грудня 2018 р. (щодо кредитів, що надані юридичним і фізичним особам, дебіторської заборгованості, основних засобів, майнових прав на рухоме і нерухоме майно):

Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів станом на 01.12.2015р..з урахуванням змін на 01.12.2018р. (щодо кредитів, що надані юридичним і фізичним особам, дебіторської заборгованості, основних засобів, майнових прав на рухоме і нерухоме майно)

Ринкова вартість активів станом на 01.12.2015р.з урахуванням змін на 01.12.2018р. (щодо кредитів, що надані юридичним і фізичним особам, дебіторської заборгованості, основних засобів, майнових прав на рухоме і нерухоме майно)

(грн.)

(грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

204 516,15

204 516,15

2

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

72 378,65

163 574,00

3

Кредити, надані юридичним особам

3 556 614 390,13

165 439 663,21

3.1.

На балансових рахунках

1 016 195 857,76

115 965 619,32

3.2.

На позабалансових рахунках

2 540 418 532,37

49 474 043,89

4

Кредити, надані фізичним особам

149 893 545,21

17 795 948,68

4.1.

На балансових рахунках

78 789 534,64

13 586 094,22

4.2.

На позабалансових рахунках

71 104 010,57

4 209 854,46

5

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

44 109 638,23

16 232 836,00

6

Дебіторська заборгованість

276 489 408,40

26 806 831,70

6.1.

На балансових рахунках

276 406 783,88

26 804 724,34

6.2.

На позабалансових рахунках

82 624,52

2 107,36

7

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

9 671 579,84

14 808 428,12

7.1.

На балансових рахунках

9 671 578,84

14 804 476,12 

7.2.

На позабалансових рахунках

1,00

3952,00

8

Майнові права на рухоме і нерухоме майно

16468 422,43

103 123 386,78

8.1

На балансових рахунках

0,00

0,00

8.2

На позабалансових рахунках

165 468 422,43

103 123 386,78

 

Всього:

4 202 523 879,04

344 575 184,64